Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neurovasculaire ziekten

  • BASICS-trial

BASICS was een vanuit Nederland opgezette internationale gerandomiseerde trial die de effectiviteit en veiligheid onderzocht van de endovasculaire behandeling bij basilaris trombose. Er werd geen significant verschil gezien in uitkomst tussen endovasculair of medicamenteus behandelde patiënten. Subgroepanalyse liet zien dat de endovasculaire behandeling weinig meerwaarde lijkt te hebben bij ernstig aangedane patiënten met een basilaris trombose en dat licht aangedane patiënten waarschijnlijk beter af zijn met alleen medicamenteuze behandeling. Alleen matig aangedane patiënten hadden baat bij de endovasculaire behandeling.

  • PRESTO-studie

Het doel van PRESTO (Prehospitale triage van patiënten met de verdenking op een acute beroerte) was de prospectieve, prehospitale validatie van 8 prehospitale stroke scores voor de detectie van patiënten met een intracraniële occlusie door middel van een prospectieve observationele cohortstudie. PRESTO is een samenwerking binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in de regio Zuid-West Nederland met 2 ambulancediensten en 9 ziekenhuizen. Tussen augustus 2018 en september 2019 zijn meer dan 1.300 patiënten geïncludeerd. De onderzoekers konden concluderen dat prehospitale stroke scores intracraniële occlusies matig tot goed kunnen detecteren. Van de 8 onderzochte scores presteerden de RACE, G-FAST en CG-FAST het beste. De resultaten van de PRESTO-studie zijn inmiddels gepubliceerd in the Lancet Neurology. Hoofdonderzoekers: Bob Roozenbeek, Diederik Dippel en Henk Kerkhoff; studiecoördinatoren: Martijne Duvekot en Esmee Venema; meer informatie via de website van de PRESTO-studie of via een mail naar presto@erasmusmc.nl.

  • DUMAS-studie

In de studie DUMAS (DUal thrombolytic therapy with Mutant pro-urokinase and low dose Alteplase for ischemic Stroke) wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid en effectiviteit van een nieuwe trombolytische behandeling met gemodificeerd pro-urokinase en een kleine bolus alteplase (5 mg)  bij patiënten met een herseninfarct. De behandeling wordt vergeleken met de standaardbehandeling met alteplase. De hypothese is dat behandeling met gemodificeerd pro-urokinase tot minder intracraniële bloedingen leidt dan standaardbehandeling met alteplase. DUMAS is een fase 2-, multicentrische klinische trial met gerandomiseerde behandelingstoewijzing, openlabelbehandeling en geblindeerde uitkomstmeting (PROBE-design). Al meer dan 50% van de beoogde 200 patiënten s inmiddels geïncludeerd. De trial wordt uitgevoerd in het Reinier de Graaf, Haaglanden MC, Isala en Erasmus MC. Er is ruimte voor meer centra. Resultaten verwacht men in 2022.  (Nadinda van der Ende, Bob Roozenbeek, Aad van der Lugt, Diederik Dippel (Erasmus MC) dumas@erasmusmc.nl)

  • MR CLEAN-MED-studie

Tijdens de endovasculaire behandeling van een herseninfarct worden regelmatig intraveneuze antitrombotische medicijnen toegediend. Maar het is onbekend of de potentiële voordelen opwegen tegen het potentieel verhoogde risico op een symptomatische intracraniële bloeding. De MR CLEAN-MED-trial (Multicenter Randomized CLinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands) is een multicenter gerandomiseerde trial waarin de effectiviteit en veiligheid van het periprocedurele gebruik van intraveneuze acetylsalicylzuur en/of ongefractioneerde heparine is onderzocht. De studie is vroegtijdig gestopt vanwege veiligheidsproblemen. Het risico op een symptomatische intracraniële bloeding was zowel bij het periprocedurele gebruik van acetylsalicylzuur als bij het gebruik van heparine verhoogd, zonder een gunstig effect op functionele uitkomst (Wouter van der Steen, coördinerend onderzoeker MR CLEAN-MED, w.vandersteen@erasmusmc.nl)

  • De BATMAN-studie

De BATMAN-studie is een geblindeerde RCT naar het effect van minocycline op inflammatoire markers in de liquor en op MRI bij sporadische CAA en HCHWA-D (De Katwijkse ziekte). Het LUMC is nog op zoek naar potentiële deelnemers! De inclusiecriteria zijn:

  • mensen met HCHWA-D (aangetoonde mutatie in DNA voor de Katwijkse ziekte) >18 jaar komen in aanmerking;
  • mensen met sporadische CAA (aangetoond op MRI scan) >55 jaar komen ook in aanmerking;
  • daarnaast mogen participanten maximaal 1 symptomatische hersenbloeding hebben gehad, en moeten zij hemorragische CAA-markers hebben op de MRI-scan van de hersenen.

Op de website BATMAN vindt u meer informatie. Potentiële deelnemers kunt u aanmelden via BATMAN@lumc.nl of
071 – 526 18 25.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.