Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Hoofdpijn

  • Brain@home-studie

MRI en elektrofysiologische studies uit het verleden hebben aangetoond dat er in (corticale) hersengebieden veranderingen optreden voordat een migraineaanval zich klinisch manifesteert. Met de Brain@home-studie wordt in de aanloop naar een migraineaanval over meerdere dagen de exciteerbaarheid van de cortex gemeten met VEP-EEG. Met de longitudinale data van corticale veranderingen (tijdens de prodromale fase) kan een voorspellend model worden ontwikkeld dat ten eerste voorspelt dat er een migraine aanval komt en (in de toekomst) ten tweede wanneer deze aanval te verwachten is. Contactpersoon: Gisela Terwindt, LUMC.

  • WHAT-studie

De WHAT-studie (Women, Hormones, Attacks and Treatment) bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel de exacte rol van hormoon­schommelingen in het uitlokken van migraineaanvallen bij vrouwen te achterhalen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen voor vrouwen met migraine. De studie is een samenwerking tussen LUMC en Erasmus MC. Contactpersoon: Gisela Terwindt, LUMC. Zie voor meer informatie www.whatstudy.nl.

  • (Sex) hormones in cluster headache

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of (geslachts)hormonen (verschillende androgenen, inhibine, activine, melatonine, cortisol) afwijkend zijn in clusterhoofdpijn (episodische en chronische) vergeleken met hoofdpijnvrije controles. Men hoopt met dit cross-sectionele onderzoek meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele rol van deze hormonen in (het ontstaan van) clusterhoofdpijn. Dit onderzoek is een samenwerking tussen het LUMC en het Erasmus MC. Contactpersonen: Rolf Fronczek, LUMC, Gisela Terwindt, LUMC en Antoinette Maassen van den Brink, Erasmus MC. Voor meer informatie kunt u mailen naar cluster@lumc.nl.

  • CHIANTI trial

De CHIANTI trial is een onderzoek naar het effect van een methylprednisolon-injectie bij de greater occipital nerve (GON) vergeleken met een placebo-injectie als eerstekeusbehandeling bij mensen met episodische clusterhoofdpijn. Dit onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het LUMC en uitgevoerd in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Boerhaave Clinics, het Alrijne ziekenhuis, het Tergooi ziekenhuis en het Zuyderland Medisch centrum. Recent is de laatste patiënt hiervoor geïncludeerd. Contactpersonen: Rolf Fronczek, LUMC en Wim Mulleners, CWZ. Voor meer informatie: www.lumc.nl/chianti en cluster@lumc.nl.

  • Occipitale zenuwstimulatie in clusterhoofdpijn

Onlangs zijn de resultaten van het ICON-onderzoek naar occipitale zenuwstimulatie bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn gepubliceerd. Dit cohort is na implantatie gevolgd om de langetermijneffecten in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt vanuit het LUMC (Michel Ferrari, Rolf Fronczek) samen met het Erasmus MC. Contactpersonen: prof. Huygen, Erasmus MC, Wim Mulleners, CWZ en Poldi Wilbrink, ZMC. Voor meer informatie: cluster@lumc.nl en www.lumc.nl/hoofdpijn.

  • FORT-studie

De FORT-studie (Following RVCL-S to Treatment) is een natural history-studie naar RVCL-S (Retinale Vasculopathie met Cerebrale Leukoencephalopathie en Systemische manifestaties). De FORT-studie heeft als doel om het natuurlijke ziektebeloop van RVCL-S beter in kaart te brengen en voorspellende biomarkers voor ziekteprogressie te vinden. RVCL-S is een erfelijke small vessel disease en wordt gebruikt als model om de overgang van de presymptomatische naar de symptomatische fase te bestuderen. Deze kennis wordt gebruikt om meer te leren over algemene small vessel diseases, zoals dementie en beroerte. Voor meer informatie kunt u mailen naar CHA@lumc.nl of www.rvcls.nl bezoeken.

 

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.