menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Klinische neurofysiologie

  • DISTRICTS: CTS-onderzoek

De DISTRICTS (Dutch Injection versus Surgery TRIal in CTS patients) is een landelijke zorgevaluatiestudie die de beste behandelstrategie bij het carpaletunnelsyndroom onderzoekt: initieel een injectie met ontstekingsremmers of initieel een operatie. In de meer dan 30 deelnemende centra is bijna 60% van de 940 beoogde deelnemers geïncludeerd, zie: https://www.districts.nl/ (Camiel Verhamme, AUMC locatie AMC).

  • TELSTAR-studie – postanoxische encefalopatie na reanimatie

Bij 10-35% van de patiënten met een postanoxische encefalopathie na reanimatie wordt een elektro-encefalografische status epilepticus vastgesteld. Bijna honderd procent van deze patiënten overlijdt. Het is onduidelijk of de EEG-patronen een vorm van epilepsie weergeven, waarbij behandeling met anti-epileptica de uitkomst voor patiënten kan verbeteren, of ernstige ischemische schade, waarbij behandeling zinloos is. De TELSTAR-studie (Treatment of Electroencephalographic Status Epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation) is een multicentrische klinische trial met gerandomiseerde behandelingstoewijzing, open-labelbehandeling en geblindeerde uitkomstmeting (PROBE-design) en wordt uitgevoerd in elf ziekenhuizen in Nederland en België; 95% van het inclusiedoel is inmiddels behaald. De resultaten van het onderzoek worden in 2021 verwacht, zie http://www.telstartrial.nl/ (Jeannette Hofmeijer, Rijnstaete Ziekenhuis). 

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.