menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuro-oncologie

  • EMITT-studie

30% van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom komt in aanmerking voor een biopsie omdat een resectie niet goed mogelijk is. Patiënten met een glioblastoom die alleen een biopt ondergaan, hebben een slechtere prognose dan patiënten die een resectie krijgen; op dit moment is er geen succesvolle therapie om de overleving te verbeteren in deze populatie. In de afgelopen jaren is stereotactisch laser ablatie (SLA of LITT) ontwikkeld als een nieuwe behandeling voor hersentumoren, waaronder diep gelegen glioblastoom. Er is momenteel geen prospectief hoog kwalitatief onderzoek dat SLA vergelijkt met de huidige standaard. De EMITT-studie is de eerste multi-center gerandomiseerde studie ter wereld die kosteneffectiviteit van SLA vergelijkt met de standaardzorg voor patiënten met hersentumoren. De RCT gaat in januari 2022 van start. Het onderzoek wordt geleid door het Radboudumc, laserbehandeling vindt plaats in Utrecht of Nijmegen. Patiënten komen in aanmerking voor de studie als ze een verdenking op een glioblastoom hebben en een indicatie voor biopsie alleen. Aanmelden of overleggen over een (mogelijke) kandidaat? Heel graag!  (contactpersonen: ilaria.viozzi1@radboudumc.nl of mark.terlaan@radboudumc.nl).

  • PERISCOPE-project

Patiënten met hersentumoren – zowel gliomen als metastasen –  ondergaan in veel gevallen een hoge dosis radiotherapie. Na behandeling ondergaan patiënten MRI-scans om het effect van de behandeling te monitoren. Doordat er radiotherapie is gegeven, kunnen er op de follow-upscans behandelinggeïnduceerde afwijkingen zichtbaar zijn, ook wel bekend als pseudoprogressie. Helaas zijn conventionele MRI-technieken vaak niet in staat om deze afwijkingen te onderscheiden van tumorprogressie. Als oplossing hiervoor kan perfusie=MRI worden toegevoegd waarmee men de doorbloeding van de laesie kan meten. Hoge perfusie betekent tumorprogressie en lage perfusie betekent behandelinggeïnduceerde afwijkingen. Ondanks dat perfusie-MRI vaak betrouwbaar is, is niet bekend hoe het in de dagelijkse praktijk het beste kan worden toegepast.

Het PERISCOPE-project beoogt beter inzicht te krijgen in het gebruik van perfusie=MRI in de dagelijkse praktijk. Om dit te onderzoeken, is een multicenter prospectieve observationele studie opgezet. 14 centra doen momenteel mee en de studie is nog open voor inclusie van nieuwe patiënten. Kijk op de website Zorgevaluatie Nederland voor meer informatie (ook voor patiënten) of stuur een mail naar w.teunissen@erasmusmc.nl (contactpersonen: Marion Smits en Wouter Teunissen, Erasmus MC).

  • TRAIN-studie (TRAmetinib In Neurofibromatose type 1 )

Neurofibromatose type 1 (NF1) is een van de meest voorkomende neuro-genetische ziekten en neurofibromen geven de meeste complicaties van NF1. Naast ernstige cosmetische problemen, veroorzaken neurofibromen ook neurologische uitval en hevige pijn. Bovendien is er een forse kans op maligne ontaarding van neurofibromen. Resecties van neurofibromen vereisen vaak gecombineerde en complexe procedures met veel bloedverlies en de kans op (toegenomen) neurologische uitval. Recent onderzoek laat zien dat kinderen met NF1 en een niet-te-opereren neurofibroom veel baat hebben bij MEK-remmers. Naar aanleiding van deze TRAIN-studie voeren wij een onderzoek uit met de MEK-remmer trametinib bij volwassen NF1-patiënten met symptomatische neurofibromen. Momenteel zijn 15 van de 30 patiënten geïncludeerd.

Meer informatie over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria) vindt u op de website Netherlands Trial Register (Walter Taal, neuroloog en Sarah van Dijk, verpleegkundig specialist, Erasmus MC, Rotterdam, E: nf1@erasmusmc.nl; T: 010-7041415).

 

TNN#1_2023_Cover

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.