Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuro-oncologie

  • EMITT-studie

De prognose van patiënten met een glioblastoom dat niet chirurgisch kan worden verwijderd is slecht met een mediane overleving van 5 maanden. Tot op heden bestaat de behandeling van deze patiënten uit het afnemen van een biopt gevolgd door passende chemotherapie en/of bestraling. Een nieuwe behandeling die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt is LITT (laser interstitiële thermale therapie), ook wel SLA (stereotactische laserablatie) genoemd. Deze behandeling is met name interessant voor laesies die op een ongunstige plek in de hersenen zitten, waardoor ze niet kunnen worden gereseceerd. Hoewel deze therapie al op verschillende plekken in de wereld wordt toegepast, is er weinig bewijs voor de effectiviteit van de behandeling. Om deze reden is de EMITT RCT opgezet. In deze studie worden volwassen patiënten met een niet-resectabel glioblastoom gerandomiseerd over twee groepen; de controlegroep krijgt de huidige standaardbehandeling en de interventiegroep krijgt een biopt en SLA in één sessie, gevolgd door standaard nabehandeling. Patiënten die loten voor de controlegroep worden behandeld in hun eigen (deelnemende) centrum. Patiënten die loten voor de interventiegroep verwijzen we voor de ingreep (biopt + LITT) naar het Radboudumc of UMCU.. De nabehandeling vindt altijd plaats in de eigen regio. Startdatum: april 2022. Contactpersonen: C. (Céline) Neutel, Radboudumc.

  • PERISCOPE-project

Patiënten met hersentumoren – zowel gliomen als metastasen –  ondergaan in veel gevallen een hoge dosis radiotherapie. Na behandeling ondergaan patiënten MRI-scans om het effect van de behandeling te monitoren. Doordat er radiotherapie is gegeven, kunnen er op de follow-upscans behandelinggeïnduceerde afwijkingen zichtbaar zijn, ook wel bekend als pseudoprogressie. Helaas zijn conventionele MRI-technieken vaak niet in staat om deze afwijkingen te onderscheiden van tumorprogressie. Als oplossing hiervoor kan perfusie=MRI worden toegevoegd waarmee men de doorbloeding van de laesie kan meten. Hoge perfusie betekent tumorprogressie en lage perfusie betekent behandelinggeïnduceerde afwijkingen. Ondanks dat perfusie-MRI vaak betrouwbaar is, is niet bekend hoe het in de dagelijkse praktijk het beste kan worden toegepast.

Het PERISCOPE-project beoogt beter inzicht te krijgen in het gebruik van perfusie MRI in de dagelijkse praktijk. Om dit te onderzoeken, is een multicenter prospectieve observationele studie opgezet. 14 centra doen momenteel mee en de studie is nog open voor inclusie van nieuwe patiënten. Startdatum: juni 2019. Cntactpersonen: Marion Smits en Wouter Teunissen, Erasmus MC.

  • TRAIN-studie (TRAmetinib In Neurofibromatose type 1 )

Neurofibromatose type 1 (NF1) is een van de meest voorkomende neuro-genetische ziekten en neurofibromen geven de meeste complicaties van NF1. Naast ernstige cosmetische problemen, veroorzaken neurofibromen ook neurologische uitval en hevige pijn. Bovendien is er een forse kans op maligne ontaarding van neurofibromen. Resecties van neurofibromen vereisen vaak gecombineerde en complexe procedures met veel bloedverlies en de kans op (toegenomen) neurologische uitval. Recent onderzoek laat zien dat kinderen met NF1 en een niet-te-opereren neurofibroom veel baat hebben bij MEK-remmers. Naar aanleiding van deze TRAIN-studie voeren wij een onderzoek uit met de MEK-remmer trametinib bij volwassen NF1-patiënten met symptomatische neurofibromen. Meer informatie over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria) is te vinden op de website Netherlands Trial Register. Contactpersonen: Walter Taal en Sarah van Dijk Erasmus MC, nf1@erasmusmc.nl.

  • SafeStereo studie

De SafeStereo studie is een gerandomiseerde fase II studie. Patiënten met 1 of meer hersenmetastasen van solide tumoren die geschikt zijn voor stereotactische
radiotherapie komen hiervoor in aanmerking. Patiënten mogen niet eerder bestraald zijn vanwege hersenmetastasen. De standaardarm is stereotactische radiochirurgie (15-24 Gy in 1 of 3 fracties) op alle zichtbare hersenmetastasen. De experimentele arm is 35Gy in 5 fracties. Er wordt 1 op 1 gerandomiseerd en er zijn 130 patiënten nodig voor de studie. Het primaire eindpunt is lokale progressie (radionecrose of lokaal recidief) op een T1gd MRI. Secundaire eindpunten zijn toxiciteit, kwaliteit van leven en levensduur. Alle Nederlandse centra zijn welkom om deel te nemen aan de studie. Startdatum: 2022. Contactpersoon: J.D. Zindler, Haaglanden MC.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.