menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

MS

  • SPIN-P studie

Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS) gaat gepaard met invaliditeit, cognitieve achteruitgang, verlies van kwaliteit van leven, werkverzuim en hoge zorgkosten. Bij relapsing remitting MS is bekend dat vroegtijdige behandeling met anti-inflammatoire medicatie gezondheidswinst geeft. Het is aannemelijk dat het ook bij PPMS zinvol is vroegtijdig te starten met anti-inflammatoire behandeling bij de subgroep van PPMS patiënten waarbij inflammatie domineert. Het doel van de Study to Predict Inflammation and Neurodegeneration in Primary Progressive MS (SPIN-P) is te komen tot een betere inschatting van de prognose van PPMS patiënten en vroegtijdiger en nauwkeuriger identificatie van deze subgroep waarbij inflammatie domineert. In deze 6 jaar durende prospectieve observationele cohortstudie worden klinische, radiologische en biologische markers onderzocht. De studie is een samenwerking tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC en tezamen met 10 andere centra. De inclusie is gestart in 2020. Hoofdonderzoekers zijn Janet de Beukelaar en Beatrijs Wokke. Voor meer informatie: studie coördinator: Katelijn Blok; 078-6523132 of spinp@erasmusmc.nl. We staan u graag te woord!

  • POTENTIAL-studie

De POTENTIAL-studie (Pilot Study of Faecal Microbiota Transplantation in Multiple Sclerosis) is een fase 1-onderzoek naar de veiligheid, uitvoerbaarheid en mogelijke systemische effecten van fecale microbiotatransplantatie (FMT) bij mensen met MS. Er zijn aanwijzingen dat mensen met MS een afwijkende darmmicrobiota hebben. De hoop is dat deze met FMT voor langere duur kan worden ‘gecorrigeerd’ en dat dit tot gunstige effecten op het beloop van MS zal leiden. Tien mensen met MS krijgen, in samenwerking met de Nederlandse Donor Feces Bank, een behandeling met FMT. Zij worden gedurende een half jaar nauwkeurig klinisch en radiologisch gevolgd. Ook wordt onderzocht of de veranderingen van de darmmicrobiota van langere duur zijn en of FMT tot meetbare effecten leidt in de functie van het immuunsysteem. Hoewel dit onderzoek niet tot betrouwbare uitspraken zal leiden over de effectiviteit van FMT, kan het bij veelbelovende resultaten wel een aanzet zijn voor vervolgonderzoek. De eerste FMT-behandeling wordt in oktober 2021 gegeven. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar. (Bob van Oosten, Amsterdam UMC, locatie VUmc, neurol@vumc.nl).

  • DOT-MS-studie

De DOT-MS studie (discontinuing disease-modifying therapies in stable relapsing-remitting multiple sclerosis) onderzoekt of patiënten die minimaal vijf jaar vrij van ontstekingsactiviteit zijn, veilig de afweeronderdrukkende therapie kunnen stoppen. Daarnaast wordt onderzocht of met behulp van biomarkers voorspeld kan worden welke patiënten het best zouden kunnen stoppen met medicatie. Deze zorgevaluatiestudie onderzoekt een door NVN-leden geprioriteerd kennishiaat (Kennisagenda Neurologie). De inclusie is deze zomer gestart, en geïnteresseerden in deelname zijn welkom. Graag aanmelden via dot-ms@amsterdamumc.nl. (Eva Strijbis (AUMC, locatie VUmc))

  • NEXT-MS

De studie NEXT-MS onderzoekt een op maat gedoseerde behandeling van natalizumab (Tysabri) bij MS-patiënten. Op basis van dalspiegels wordt gekeken of de patiënt op het standaard vierwekenschema (1 infuus per 4 weken) moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes-, zeven- of achtwekenschema. Hierdoor hoeven de meeste (85%) patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen en wordt de kans op complicaties zoals PML mogelijk verkleind. Het onderzoek is februari 2020 gestart (met al meer dan 100 inclusies) en er zullen circa twintig ziekenhuizen aan deelnemen. Resultaten worden verwacht in 2024. (Zoé van Kempen (AUMC, locatie VUmc) (Next-ms@amsterdamumc.nl).

  • RELAMS-studie

Met de RELAMS-studie wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van acute neurologische klachten bij RRMS. Het doel is om duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen een echte relapse en een pseudo zodat de juiste behandeling ingezet kan worden. Ook wordt onderzocht of Neurofilament Light kan helpen om de verschillende oorzaken van een relaps van elkaar te onderscheiden. Het onderzoek is in februari 2020 gestart en vindt plaats in zes ziekenhuizen. (Jeske van Pamelen (ETZ Tilburg) j.vanpamelen@etz.nl https://nationaalmsfonds.nl/onderzoek/onderscheid-tussen-schub-en-pseudoschub/)

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.