Patiëntenvoorlichting

Klinische Neurofysiologie - VEP

NVN logo voor KNF folders.jpgKNF afbeelding logo.jpg

Visual Evoked Potential (VEP)


Inleiding
Een VEP-onderzoek is een klinisch neurofysiologisch onderzoek. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek ongeveer inhoudt. De procedure kan van ziekenhuis tot ziekenhuis enigszins verschillen, meestal kunt u in uw eigen ziekenhuis een informatiefolder verkrijgen.

Doel van het onderzoek
Het doel van een VEP (de afkorting betekent Visual Evoked Potential) is het meten van de reactie van de hersenen op een visuele prikkel (visueel betekent: iets wat u kunt zien). Hiermee wordt informatie verkregen over de werking van het netvlies in het oog, de oogzenuw en de verbindingen hiervan met de hersenen. Een VEP kan bijvoorbeeld worden aangevraagd bij een achteruitgang van het gezichtsvermogen.

Voorbereiding

  • was uw haar de dag vóór het onderzoek grondig;
  • u mag de periode voorafgaand aan het onderzoek gewoon eten en drinken;
  • heeft u een bril, neem deze dan mee. Draagt u contactlenzen, doe deze dan gewoon in of draag een bril als u hiermee even goed kunt zien. Heeft u bijvoorbeeld een lui oog, vertel dit dan aan degene die het onderzoek uitvoert.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een speciaal opgeleide laborant, die u de procedure nog eens zal uitleggen. Om de meting uit te kunnen voeren, wordt de hoofdhuid op een aantal plaatsen ontvet met een korrelige crème. Vervolgens worden op deze plaatsen met een geleidende pasta kleine metalen plaatjes (elektroden) geplakt. Deze zitten met draden aan het meetapparaat vast. Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten.

Tijdens het onderzoek
Soms wordt aan het begin van het onderzoek het gezichtsvermogen per oog bepaald met een letterkaart. Tijdens het onderzoek zit u in een stoel in een verduisterde kamer. U kijkt naar een stipje op een scherm met een schaakbordpatroon, waarbij het patroon verspringt. De reactie van de hersenen hierop wordt gemeten. Beide ogen worden afzonderlijk doorgemeten. Per oog worden meestal drie metingen van 1 tot 2 minuten verricht. Het onderzoek is niet pijnlijk, wel moet u geconcentreerd naar het stipje op het scherm blijven kijken (af en toe knipperen kan gewoon).
Soms wordt na het onderzoek met het schaakbordpatroon ook nog gekeken naar de reactie op lichtflitsen. Daarvoor hoeft u niet meer zo goed op te letten. Het  onderzoek met de lichtflitsen is ook goed uit te voeren bij kleine kinderen.
De bevindingen worden in een computerprogramma opgeslagen en bewerkt.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden. U kunt na het onderzoek op eigen gelegenheid naar huis gaan of uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Beoordeling en uitslag
De neuroloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de uitslag naar de aanvragend specialist. Die bespreekt met u de bevindingen.


Deze folder is bedoeld om u enige algemene informatie te geven over veel voorkomende neurologische aanvullende onderzoeken. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De precieze uitvoering kan per ziekenhuis verschillen. Inhoudelijke en persoonlijke vragen kunt u het beste richten aan degene die dit onderzoek bij u heeft aangevraagd of dit onderzoek uitvoert.


Versie: Herziening, 2.0 Augustus 2012.