Zoek
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Acute Neurologie

De werkgroep Acute Neurologie wil de opvang van de patiënt met een acuut neurologisch probleem optimaliseren.  Daarnaast wil de werkgroep de centrale rol van de neuroloog hierin bewaken. De neuroloog is immers al lang niet meer alleen een diagnosticus, maar is een proactieve, betrokken teamspeler. In dit licht zet de werkgroep zich in voor de acute neurologische zorg via de volgende doelstellingen:

  • komen tot verbetering van de (vaak multidisciplinaire) zorg voor patiënten die zich vooral op een SEH presenteren;
  • bevorderen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek;
  • meewerken aan de ontwikkeling, structurering en organisatie van onderwijs en (na)scholing;
  • aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische (zoals de SEH-artsen) en niet-medische partijen (zoals zorgverzekeraars, ROAZ).

In het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep, de bestuurssamenstelling en naslagwerk.

Contact en aanmelden
U kan u aanmelden als lid van de werkgroep door een mail te sturen naar het bureau van de NVN. Het lidmaatschap is gratis. Voor overige vragen: lo.sondag@jbz.nl of ME.deKoning@mst.nl
Als u zich inschrijft, ontvangen wij persoonsgegevens van u. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in onze privacyverklaring.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.