Zoeken
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuro-Oncologie

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) is een landelijke werkgroep vanuit het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiënten met neuro-oncologische aandoeningen. Verder is de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten/uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek.

De LWNO vervult ook een rol als werkgroep van de NVN; de LWNO en de NVN hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt.

In het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep, de bestuurssamenstelling en naslagwerk.

Contact en aanmelden
Vragen kunt u stellen aan het secretariaat:
E-mail: info@lwno.nl
Telefoon: 088 234 69 88
Postadres: LWNO, Postbus 19079, 3501 DB UTRECHT

Het lidmaatschap voor de werkgroep staat open voor alle medisch specialisten die patiënten met neuro-oncologische aandoeningen behandelen. Alle IKNL-regio’s zijn vertegenwoordigd in de LWNO.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.