Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Neuromusculaire ziekten

Spierziekten Centrum Nederland (SCN) is een zelfstandige stichting op het gebied van neuromusculaire aandoeningen. Daarnaast heeft SCN een officiële positie als werkgroep van de NVN. In dat licht hebben SCN en de NVN samenwerkingsafspraken gemaakt. SCN is voor het NVN-bestuur het aanspreekpunt voor vraagstukken op het gebied van neuromusculaire aandoeningen en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. SCN stimuleert en initieert relevante ontwikkelingen en adviseert over in te zetten middelen en technieken. Denk hierbij aan kwaliteitseisen, kwaliteitsregistraties en landelijke richtlijnen. Deelname aan SCN-activiteiten staat open voor alle NVN-leden.

In het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep, de bestuurssamenstelling en naslagwerk.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.