Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Multiple Sclerose

De werkgroep MS wil bijdragen aan de zorgkwaliteit, onderzoek, onderwijs en contact met externe relaties. De werkgroep heeft hiervoor de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • kwaliteit: verbetering van de kwaliteit van de organisatie van de zorg rond patiënten met MS;
  • onderzoek: coördinatie, stimulatie en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van MS;
  • onderwijs: structureren en organiseren van onderwijs op het gebied van MS;
  • externe relaties: het aangaan en onderhouden van contacten met diverse medische en niet-medische partijen en organisaties actief op het gebied van MS.

In het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep, de bestuurssamenstelling en naslagwerk.

Contact en aanmelden
U kan u als lid aanmelden voor de werkgroep door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl. De contributie bedraagt € 50 per jaar.
U kan het lidmaatschap per kalenderjaar opzeggen. Wij ontvangen een opzegging via e-mail uiterlijk op 31 december. U betaalt dan geen contributie meer voor het daaropvolgende kalenderjaar. Als u zich inschrijft, ontvangen wij persoonsgegevens van u. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in onze privacyverklaring.

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.