Search
menu (1)
icon_close_white
icon_close_white
icon_back_white_2
Path
icon_divider_white

Klinische neurofysiologie

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF) is een zelfstandige
landelijke vereniging op het gebied van de klinische neurofysiologie. Daarnaast heeft de NVKNF een officiële positie als werkgroep van de NVN. Door deze formele samenwerkingsvorm kan de NVKNF invloed uitoefenen op beleidsbepalende instanties zoals de NZa, FMS, ZN en de overheid. In verschillende (sub)commissies van de NVN zijn neurologen afgevaardigd met expertise op het gebied van de klinische neurofysiologie. Deze afvaardiging wordt afgestemd met het NVKNF-bestuur. Het voorzitterschap van de NVKNF wordt altijd ingevuld  door een neuroloog die ook lid is van de NVN. De werkafspraken tussen de NVN en de NVKNF zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVKNF van 2015.

In het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep, de bestuurssamenstelling en naslagwerk.

Contact
E-mail: secretaris@nvknf.nl

 

Het besloten deel van de website www.neurologie.nl is alleen toegankelijk voor leden van de NVN.

Bent u uw inloggegevens vergeten?
Vraag hier uw gegevens opnieuw op.

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Heeft u nog geen inloggegevens?
Vraag uw DOC-Access inloggegevens aan.